Mrežna mjesta vezana uz Europsku uniju

HR portali: EU linkovi | Sve o Europskoj uniji na jednome mjestu
 • CoR - Skupština regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a.
 • CURIA - Mrežne stranice Suda Europske unije.
 • EC - Mrežne stranice Europske komisije na hrvatskome jeziku.
 • ECA - Europski revizorski sud, zaštitnik financija EU-a.
 • ECB - Europska središnja banka.
 • EDPS - Europski nadzornik za zaštitu podataka.
 • EEAS - Europska služba za vanjske poslove.
 • EEN.hr - Europska poduzetnička mreža Hrvatske.
 • EESC - Internetske stranice Europskog gospodarskog i socijalnog odbora.
 • Europrojekti.eu - Mrežno mjesto za EU poslovne mogućnosti i potpore.
 • EIB - Europska investicijska banka.
 • EK predstavništvo - Predstavništvo Europske komisije u Republici Hrvatskoj.
 • Enter Europe - Vodič kroz informacije o Europskoj uniji.
 • EPSO - Europski ured za odabir osoblja.
 • EU delegacija - Delegacija Europske unije u Republici Hrvatskoj.
 • EU i - Web stranice Informacijskog centra za europsko pravo.
 • EU pregovori - Pregovori o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji.
 • EU referendum - Referendum o ulasku Hrvatske u Europsku uniju.
 • EU-OSHA - Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu.
 • EU-projekti.info - Portal s informacijama o EU fondovima.
 • EUpress.net - Informativni portal s vijestima o Europskoj uniji.
 • EUR-Lex - Besplatan pristup zakonodavstvenim dokumentima i pravu EU-a.
 • EURES - Europski portal za mobilnost i zapošljavanje.
 • EUROPA - Službeno mrežno mjesto Europske unije na hrvatskome jeziku.
 • EuroParl - Mrežne stranice Europskoga parlamenta.
 • EuroParl.hr - Ured za informiranje Europskoga parlamenta u RH.
 • European council - Mrežne stranice Europskoga vijeća.
 • Hrvatska u EU-u - Informacije o pristupanju Hrvatske EU-u.
 • Hrvatska.eu - Publikacija LZMK-a i MVEP-a RH povodom ulaska RH u EU.
 • Meteoalarm - Europski mrežni servis za upozoravanje na ekstremno vrijeme.
 • Mobilnost.hr - Agencija za mobilnost i programe EU-a.
 • MRRFEU - Hrvatsko Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije.
 • MVEP - Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH.
 • Ombudsman EU - Europski pučki pravobranitelj.
 • Vaša Europa - Pomoć i savjeti za državljane EU članica.
 • Vijeće EU-a - Mrežne stranice Vijeća Europske unije.
 • Youth - Europski portal za mlade.
Zabranjeno preuzimanje i objavljivanje sadržaja bez dopuštenja autora.
Autorska prava © 2013. - EU linkovi • Sva prava pridržana.